17/4/2024

Amic Illes Balears

Associació de mitjans d'informació i comunicació de les illes Balears

Laboratori d’Innovació de l’AMIC

Laboratori d’Innovació de l’AMIC

El Laboratori d’Innovació és un projecte de l’AMIC que té dues línies de treball:

  • Una prospectiva, que ha de contribuir a definir propostes, noves idees o camins de futur per als mitjans de proximitat
  • Una consultiva d’assessorament en els projectes que desenvolupa actualment l’AMIC. El comitè d’experts del Laboratori d’Innovació està format per Genís Roca (Direcció), Carmina Crusafon (Coordinadora), Josep Maria Ganyet, Francesc Fajula de Quintana i Josep Ritort (Secretari).