28/11/2023

Amic Illes Balears

Associació de mitjans d'informació i comunicació de les illes Balears

AMIC

AMIC

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació AMIC (abans ACPG) va constituir-se l’any 1997 i va néixer amb la voluntat de ser l’interlocutor vàlid d’un col·lectiu que gaudeix d’una gran popularitat i difusió entre tots els sectors de la població.

L’AMIC actualment integra 538 mitjans, dels quals 137 són capçaleres de premsa gratuïta que tenen una tirada conjunta superior al milió d’exemplars, 56 de premsa de pagament amb una distribució superior als seixanta-cinc mil exemplars i 345 són mitjans digitals que conjuntament superen els 14 milions d’usuaris únics mensuals.

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació Illes Balears (AMIC IB) s’ha creat amb l’objectiu de donar cobertura als mitjans de proximitat impresos i digitals del territori. Actualment, 60 mitjans integren l’Associació a les Illes Balears. Dels quals 39 són digitals i 21 impresos.

L’AMIC Illes Balears és una associació innovadora que està al servei d’empreses de mitjans de comunicació de premsa gratuïta, premsa de pagament i mitjans digitals que actua amb criteris de patronal dels mitjans de comunicació associats. Això vol dir, estar al servei i en defensa de tots els mitjans de sector; actuar amb rigor i professionalitat, al servei bàsicament d’empreses i impulsar accions en benefici del conjunt dels mitjans de comunicació.

Som un territori amb gran tradició de mitjans de proximitat tant impresos com digitals, on conviuen diversos tipus de formats, periodicitats i continguts que en molts casos se centren en un tipus de públic molt concret o que s’especialitzen i es dediquen a un únic sector, com pot ser l’economia, l’oci, el món infantil o estudiantil, entre molts altres.

Des de l’AMIC Illes Balears s’afavoreix l’intercanvi d’experiències professionals, opinions i suggeriments entre tots els editors, es desenvolupen plataformes conjuntes que permeten a tots els editors gaudir d’unes eines i recursos que contribueixen a millorar els seus sistemes de gestió i la qualitat dels seus mitjans.

Tenim com a objectius prioritaris:

1. Defensar els interessos dels associats i del conjunt de la premsa gratuïta i de pagament tant en paper com digital.

2. Representar els associats davant de les administracions i les diferents institucions.

3. Promoure iniciatives legislatives i/o administratives en benefici de la premsa gratuïta i de pagament en paper i de la digital.

4. Fomentar la presència pública i conjunta de la premsa gratuïta i de pagament en paper i de la digital.

5. Promoure la creació d’una estructura de suport a la premsa gratuïta i de pagament en paper i a la digital.

6. Dignificar el col·lectiu com a mitjà de comunicació professional.

7. Facilitar la planificació de publicitat fent de mitjancer entre els seus membres i els anunciants, les centrals de compres i agències.

8. Intercanviar coneixements i informació entre els seus membres i promoure projectes comuns.